Domů Blog

Delší koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie

0
koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie
koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie

Solární ohřev bazénu

Koupací sezóna od května do října? Ano, se solárními panely Akysun je to možné. Díky solárním panelům se teplota vody může zvýšit až o 6°C. Koupání si tedy můžete dopřát od ranních, až do večerních hodin. Stačí pár slunečních dní a voda vydrží teplá i přes nepřízeň počasí. Solární ohřev bazénů je nejefektivnější způsob, jak si dopřát teplou vodu, i za chladnějšího počasí, bez dalších nutných výdajů. Již nemusíte být omezeni otevírací dobou koupališť, nyní se můžete osvěžit kdykoliv v pohodlí Vašeho domova.

koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie
koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie

Šetřete energie

Solární panely Akysun ohřejí Váš bazén jen díky energii ze slunce bez dalších nákladů a vysokých účtů za elektřinu. Provoz panelu je zcela bezemisní, šetrný k přírodě i rodinnému rozpočtu. Panely jsou vyrobené z jednoho typu materiálu, který je snadno recyklovatelný.

Konstrukci tvoří deska, která je svařená se sběrnou trubkou pro snadné připojení do systému ohřevu vody. Není tedy potřeba využít dravé a energeticky náročné tepelné čerpadlo. Dutinkami desky proudí voda z bazénu, která se následně v dutinkách panelu ohřeje a poté se teplá voda vrací zpět do bazénu skrze pískovou filtraci.

koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie
koupací sezóna ve vašem bazénu bez vysokých účtů za energie

Pro instalaci je možné využít naše kompletní příslušenství pro solární panely. Instalace solárních panelů je jednoduchá a rychlá. Na našem webu nalezte kompletní návod na montáž panelů včetně videa. Panely je možné umístit na střešní krytinu, stojany nebo bednění ze dřeva, ploty. Při instalaci je jen nutné se vyhnout stinným místům nebo místům s proměnlivým slunečním svitem (okolí stromů).

Různé typy psychoterapie – Která je pro vás nejlepší?

0
Různé typy psychoterapie - Která je pro vás nejlepší?
Různé typy psychoterapie - Která je pro vás nejlepší?

Existuje mnoho různých typů terapie, které pro vás mohou být vhodné. Abychom vám usnadnili výběr, rozdělili jsme je na faktory, které tvoří „yp psychoterapie.

Ať už jste začínající psychoterapeut, který plánuje svou profesní dráhu, nebo potenciální klient, který hledá typ terapie, který nejlépe odpovídá vašim preferencím, je zásadní zvážit všechny tyto faktory. Typem terapie se obvykle rozumí psychoterapeutický přístup, ale tento faktor není důležitější než ostatní. Mnoho klientů a terapeutů si daleko více cení ostatních faktorů než konkrétního terapeutického přístupu. Po přečtení tohoto článku budete schopni najít ten správný druh terapeutického sezení pro svůj duševní stav.

Osobní nebo online terapie

Bez ohledu na terapeutický přístup nabízí online terapie výsledky, které jsou v souladu s osobní terapií. Dokonce i méně tradiční metody terapie, jako je taneční terapie a arteterapie, lze nyní reálně provádět online díky novým platformám videotechnologií.

S výjimkou závažných duševních onemocnění, která vyžadují intenzivní osobní léčbu, je volba mezi online terapií a osobní terapií otázkou preferencí.

Nejběžnější typy terapie

Existuje více než padesát typů terapeutických přístupů. Přesto jsou běžné jen některé z nich. Zde jsou typy, se kterými se nejčastěji setkáte. Tyto přístupy platí bez ohledu na další typové faktory, kterým se budeme věnovat později v tomto článku.

PCA terapie

Terapie zaměřená na klienta (terapie zaměřená na člověka, PCA, CCT, rogeriánská terapie či rogersovská psychoterapie) je humanistická terapie zaměřená na klienta. Psychoterapeut poskytuje jen málo autority nebo vedení. Místo toho nabízí jemné vedení v oblasti života jednotlivce nebo jeho duševní nemoci a povzbuzuje klienta, aby převzal kontrolu nad svou budoucností.

Terapeuti PCA projevují zjevnější péči o klienta než analytičtější terapeuti. Vynakládají více času a úsilí na vcítění se do klienta.

Kognitivně behaviorální terapie (KBT)

Kognitivně-behaviorální terapie, nebo také známá jako KBT, řeší dysfunkční myšlení, které vede k maladaptivnímu chování, duševním onemocněním a negativním emocím. Zaměřuje se na myšlenky a chování. Tento typ terapie se často používá k psychoterapii osob s bipolární poruchou, hraniční poruchou osobnosti, úzkostnou poruchou a mnoha dalšími.

Existenciální terapie

Humanistická terapie jako celek se zaměřuje na osobní životní zkušenosti, které pomáhají vést jedince k dosažení jejich plného potenciálu. Existenciální terapie je součástí humanisticko-existenciálního přístupu, který pomáhá klientům zvládat aspekty lidského stavu, včetně všech daností lidské existence: izolace, nesmyslnosti, smrtelnosti a svobody.

Gestalt terapie

Gestalt terapie klade důraz na osobní odpovědnost a pomáhá klientům zaměřit se na přítomnost. Klade také důraz na rozvoj vztahu mezi terapeutem a klientem, sociální kontext klientova života, uvědomění, postoje a přímé pocity a vnímání namísto interpretací.

Psychoanalytická nebo psychodynamická terapie

Přístup psychodynamické terapie zkoumá nevědomé pocity nebo myšlenky a vliv minulosti na současnost. Jedná se o nejstarší typ psychoterapie, který má nejblíže k tomu, co vytvořil Freud.

Dialektická behaviorální terapie (DBT)

Dialektická behaviorální terapie využívá rámec řešení problémů a akceptace – kromě jiných strategií – obvykle k léčbě závažných a chronických duševních stavů, včetně: hraniční poruchy osobnosti, sebevražedných myšlenek, sebepoškozování, poruch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy.

Méně obvyklé typy terapie

Existuje mnoho druhů psychoterapie. Aby vás informace nezahltily, zamyslete se nad tím, co od psychoterapie nejvíce očekáváte, a pak procházejte a zjišťujte, která klíčová slova se shodují s tím, co jste si mysleli.

Aby byl seznam přehledný, zaměřuje se tento průvodce převážně na terapii rozhovorem pro dospělé a vylučuje formy psychoterapie, které jsou kontroverzní nebo nemají dostatečné důkazy o své účinnosti.

Zrychlená prožitková dynamická terapie (AEDP)

AEDP zkoumá obtížné emoční a vztahové zkušenosti s cílem rozvinout nástroje pro zvládání, které umožňují lepší fungování.

Terapie přijetí a závazku (Acceptance and Commitment Therapy, ACT)

ACT pomáhá klientům rozvíjet dovednosti uvědomění s cílem konzistentních hodnot a psychologické flexibility.

Adlerovská psychoterapie

Tento přístup založený Alfredem Adlerem zlepšuje schopnost přizpůsobit se pocitům nedostatečnosti a méněcennosti ve vztahu k ostatním.

Terapie zvládání hněvu

Tento přístup učí klienty identifikovat stresory, zachovat klid a zvládat vypjaté situace pozitivním a konstruktivním způsobem.

Biblioterapie

Tento přístup využívá literaturu ke zlepšení duševního zdraví a zkoumání psychologických problémů.

Koherenční terapie (krátká terapie zaměřená do hloubky)

Koherenční terapie pomáhá klientům empaticky a rychle proniknout do hluboce zakořeněných emocionálních přesvědčení.

Kolaborativní terapie

Při kolaborativní terapii využívají terapeut i klient své znalosti a zkušenosti k dosažení pokroku.

Terapie zaměřená na soucit

Tento přístup povzbuzuje lidi k soucitu vůči sobě i druhým.

Terapie zaměřená na řešení konfliktů

Tento přístup učí klienty, jak řešit konflikty se skvělými výsledky a minimálním stresem.

Kontemplativní psychoterapie

Tento přístup integruje buddhistické učení a západní psychoterapii a zaměřuje se na sebeuvědomění, zlepšení celkového zdraví a využití moudrosti k uzdravení.

Základní procesní psychoterapie (CPP)

CPP je přístup založený na všímavosti (mindfulness), který klade důraz na uvědomění si těla a mysli za účelem sebepoznání a uzdravení.

Terapie stavu ega

Terapie ego stavu, která vychází z psychodynamické terapie, funguje na principu, že psychika člověka se skládá z identit a rolí, které na sebe bere. Zabývá se těmito identitami a problémy duševního zdraví, které s nimi mohou souviset.

Terapie zaměřená na emoce (EFT)

EFT využívá emoce jako zdroj léčení a vhledu. Je obzvláště účinná u středně těžkých depresí, problémů zneužívání v dětství a u párů uprostřed konfliktu.

Celostní psychoterapie

Celostní psychoterapie integruje další terapeutické přístupy a zaměřuje se na vztah mezi myslí, tělem a duchem.

Intenzivní krátkodobá dynamická psychoterapie (ISTDP)

ISTDP pomáhá klientům trvale změnit charakterové vady v krátkém časovém období uvolněním emočních zábran a diskusí o zdroji charakterových problémů.

Interpersonální psychoterapie (IPT)

IPT se zaměřuje na mezilidské problémy, jako jsou vztahy a významné životní události. Jejím cílem je zlepšit náladu a mezilidské problémy během 6-20 týdnů.

Terapie cestou

Při terapii cestou vede terapeut klienta na mentální a emocionální cestě, aby odhalil potlačené vzpomínky, které způsobily problémy v současnosti.

Jungovská psychoterapie

Jungovská anebo též jungiánská psychoterapie se zaměřuje na rovnováhu vědomí a nevědomí. Dosažením této rovnováhy a zkoumáním obou stran se klienti mohou stát celistvějšími a lépe přizpůsobenými.

Logoterapie

Logoterapie se zaměřuje na hledání smyslu a účelu života.

Kognitivní terapie založená na všímavosti

Tato terapie kombinuje to nejlepší z KBT se strategiemi všímavosti, které klientům pomáhají vyhodnocovat myšlenky v přítomnosti.

Terapie zvyšování motivace (MET)

MET se zaměřuje na zlepšení motivace k pozitivním změnám a odstranění maladaptivních vzorců.

Narativní terapie

Narativní terapie pomáhá klientům interpretovat jejich zkušenosti jako příběhy, které dávají jejich životu smysl a vedou je. Podporuje lidi v tom, aby identifikovali své dovednosti, hodnoty a znalosti, aby je mohli využít k dobrému životu.

Pozitivní psychoterapie

Pozitivní psychoterapie pomáhá klientům nahlížet na jejich nemoc nebo problémy pozitivním způsobem. Zaměřuje se na schopnosti klienta, vnitřní rovnováhu, vyprávění příběhů a naději.

Racionálně emotivní behaviorální terapie (REBT)

REBT pomáhá klientům rozvíjet racionální myšlení, které usnadňuje zdravé emoční chování a vyjadřování. Je podobná KBT.

Reálná terapie

Realitní terapie se zaměřuje na současné problémy a povzbuzuje klienty ke změně chování, které by jim mohlo bránit v řešení těchto problémů. Funguje na principu, že lidé prožívají úzkost, když neuspokojují pět základních potřeb: moc, lásku/sounáležitost, svobodu, zábavu a přežití.

Terapie nového rozhodování

Terapie nového rozhodování pomáhá klientům prozkoumat vzkazy od vychovatelů a dospělých z jejich dětství, stejně jako veškerá negativní rozhodnutí.

Regresní terapie

Regresní terapie se zabývá třemi vrstvami vědomí a pomáhá klientům uvést je do souladu. Tento psychoterapeutický přístup je často kritizován jako nevědecký přístup, který může poškodit klienta.

Vztahová psychoterapie

Vztahová psychoterapie pomáhá klientům stát se kognitivně a emocionálně zdravými díky vytváření a udržování naplňujících vztahů.

Schématická terapie

Schématická terapie pomáhá klientům identifikovat kognitivní vzorce a vzorce chování, které způsobují nebo udržují jejich problémy s duševním zdravím. Je obzvláště účinná při léčbě hraniční poruchy osobnosti.

Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT)

SFBT se zaměřuje spíše na cíle pro současnost a budoucnost než na řešení minulosti nebo symptomů.

Symbolické modelování

Tento terapeutický přístup využívá symboly, postupné kladení otázek, metafory a modelování k nastolení pozitivní změny.

Integrovaný nebo samostatný terapeutický přístup

Většina psychoterapeutů používá integrovaný přístup, který kombinuje různé aspekty výše uvedených terapeutických přístupů. Tento přístup pak přizpůsobují potřebám a preferencím klienta.

Integrovaný přístup je obvykle stejně účinný jako individuální terapeutický přístup. Existují však okolnosti, kdy klienti mohou dávat přednost samostatnému přístupu nebo z něj mít větší prospěch.

Obvykle záleží na tom, zda klient přichází na terapii kvůli konkrétnímu problému. Pokud má klient hraniční poruchu osobnosti, může být singulární přístup DBT účinnější než integrovaný přístup. V případě obecných problémů s duševním zdravím nebo depresí a úzkostí může být integrovaný přístup účinnější.

Klienti, kterým vyhovuje pevnější struktura terapie, by měli zvolit konrkétní přístup. Naopak integrovaný přístup je lepší pro klienty, kteří terapii vnímají jako prostor pro neomezené zkoumání problémů.

Typy terapie pro skupiny (páry, rodiny nebo skupinová terapie)

Terapeuti mohou aplikovat aspekty výše uvedených terapeutických přístupů na jednotlivce, páry a skupiny.

Zatímco párová terapie se vztahuje na dva nebo více lidí, kteří pracují na zdraví svého vztahu, klienti mohou využít individuální nebo skupinovou terapii k práci na svých vlastních osobních problémech. Individuální terapie poskytuje individuální pozornost a přináší výsledky, které se vztahují k danému jednotlivci. Skupinová terapie může trvat déle, ale může být také cenově dostupnější variantou. Lidem se také může líbit možnost spojit se s ostatními, kteří mají podobné problémy nebo zkušenosti.

Párová terapie

V párové psychoterapii se používají následující přístupy:

Kolaborativní párová terapie [CCT]: páry se učí vzájemně si pomáhat při řešení problémů, místo aby se stavěly proti sobě.

Vývojový model párové terapie: zaměřuje se na rozvoj partnerů individuálně i jako páru.

Gottmanova metoda párové terapie: strukturovaná a na cíl zaměřená forma terapie, která se zaměřuje na porozumění, empatii, propojení, odzbrojení verbálních konfliktů a podporu mezilidského růstu

Vztahová terapie Imago: využívá duchovní, behaviorální a západní psychologické metodiky, které pomáhají párům navázat zdravý vztah, řešit konflikty a zkoumat faktory z dětství, které mohly vést k současným problémům.

Terapie vztahového života: pomáhá partnerům řešit konflikty, rozvíjet osobní odpovědnost, zlepšovat komunikaci a posilovat intimitu.

Terapie pro zlepšení vztahů: učí páry a rodiny lépe komunikovat o svých pocitech a rozvíjet strategie zvládání problémů.

Rodinná terapie

V rodinné terapii se používají následující přístupy:

Rodinná narativní terapie attachmentu: rodinná terapie pro děti s poruchami chování, často děti, které v minulosti trpěly zneužíváním a problémy s attachmentem

Rodinná systémová terapie: využívá systémovou teorii jako základ pro zkoumání toho, jak chování ovlivňuje fungování rodinné jednotky a naopak, obvykle řeší rodinné konflikty

Filiální terapie: učení rodičů technikám herní terapie, aby je mohli používat u svých dětí.

Vnitřní rodinné systémy: plné pochopení jednotlivce na základě jeho analýzy v kontextu rodiny; využití této analýzy k řešení problémů a posouzení různých částí „podosobností“ člověka

Interakční terapie rodičů s dětmi [PCIT]: učení rodičů, jak zlepšit vztahy s dětmi tím, že s nimi budou lépe komunikovat, často s cílem snížit negativní chování a posílit vazby.

Práce s rodiči: pomoc rodičům zlepšit jejich výchovu prostřednictvím analýzy vztahu mezi rodičem a dítětem, zkoumání témat a vytváření pozitivního rodičovského příběhu

Satirové transformační systemická terapie: zlepšování vztahů a komunikace v rodině prostřednictvím řešení jednání, emocí a vnímání v kontextu rodinné dynamiky

Skupinová terapie

Ve skupinové terapii existují typy skupin a terapeutické přístupy pro skupiny. Ačkoli se většina z nich zabývá nějakou formou zneužívání návykových látek, problémy se mohou pohybovat od traumatu a zármutku až po zneužívání a závislost.

Zde jsou uvedeny nejběžnější typy a přístupy ke skupinové psychoterapii:

Kognitivně-behaviorální skupiny/skupiny pro řešení problémů: pomocí přístupu CBT interpretujeme závislost a závislost jako naučené chování, které mohou klienti změnit.

Interpersonální procesní skupinová psychoterapie: léčení prostřednictvím změny maladaptivní vnitřní a interpersonální psychologické dynamiky.

Modifikovaná dynamická skupinová terapie [MDGT]: využití interpersonálního přístupu k řešení autoregulačních deficitů ega u zneužívajících a závislých osob

Psychoedukační skupiny: vzdělávání klientů v oblasti zneužívání návykových látek, souvisejícího chování a důsledků.

Skupiny pro rozvoj dovedností: učení lidí dovednostem, které potřebují k tomu, aby se zdrželi zneužívání drog

Podpůrné skupiny: posilování mezilidských dovedností a spolupráce s ostatními klienty s cílem udržet abstinenci a zlepšit sebevědomí, sebedůvěru atd.

Existuje mnoho různých typů terapie, které pro vás mohou být vhodné. Abychom vám usnadnili výběr, rozdělili jsme je na faktory, které tvoří "yp psychoterapie. Ať už jste začínající psychoterapeut, který plánuje svou profesní dráhu, nebo potenciální klient, který hledá typ terapie, který nejlépe odpovídá vašim preferencím, je zásadní zvážit všechny tyto faktory. Typem terapie se obvykle rozumí psychoterapeutický přístup, ale tento faktor není důležitější než ostatní. Mnoho klientů a terapeutů si daleko více cení ostatních faktorů než konkrétního terapeutického přístupu. Po přečtení tohoto článku budete schopni najít ten správný druh terapeutického sezení pro svůj duševní stav. Osobní nebo online terapie Bez ohledu na terapeutický přístup nabízí online terapie výsledky, které jsou v souladu s osobní terapií. Dokonce i méně tradiční metody terapie, jako je taneční terapie a arteterapie, lze nyní reálně provádět online díky novým platformám videotechnologií. S výjimkou závažných duševních onemocnění, která vyžadují intenzivní osobní léčbu, je volba mezi online terapií a osobní terapií otázkou preferencí. Nejběžnější typy terapie Existuje více než padesát typů terapeutických přístupů. Přesto jsou běžné jen některé z nich. Zde jsou typy, se kterými se nejčastěji setkáte. Tyto přístupy platí bez ohledu na další typové faktory, kterým se budeme věnovat později v tomto článku. PCA terapie Terapie zaměřená na klienta (terapie zaměřená na člověka, PCA, CCT, rogeriánská terapie či rogersovská psychoterapie) je humanistická terapie zaměřená na klienta. Psychoterapeut poskytuje jen málo autority nebo vedení. Místo toho nabízí jemné vedení v oblasti života jednotlivce nebo jeho duševní nemoci a povzbuzuje klienta, aby převzal kontrolu nad svou budoucností. Terapeuti PCA projevují zjevnější péči o klienta než analytičtější terapeuti. Vynakládají více času a úsilí na vcítění se do klienta. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) Kognitivně-behaviorální terapie, nebo také známá jako KBT, řeší dysfunkční myšlení, které vede k maladaptivnímu chování, duševním onemocněním a negativním emocím. Zaměřuje se na myšlenky a chování. Tento typ terapie se často používá k psychoterapii osob s bipolární poruchou, hraniční poruchou osobnosti, úzkostnou poruchou a mnoha dalšími. Existenciální terapie Humanistická terapie jako celek se zaměřuje na osobní životní zkušenosti, které pomáhají vést jedince k dosažení jejich plného potenciálu. Existenciální terapie je součástí humanisticko-existenciálního přístupu, který pomáhá klientům zvládat aspekty lidského stavu, včetně všech daností lidské existence: izolace, nesmyslnosti, smrtelnosti a svobody. Gestalt terapie Gestalt terapie klade důraz na osobní odpovědnost a pomáhá klientům zaměřit se na přítomnost. Klade také důraz na rozvoj vztahu mezi terapeutem a klientem, sociální kontext klientova života, uvědomění, postoje a přímé pocity a vnímání namísto interpretací. Psychoanalytická nebo psychodynamická terapie Přístup psychodynamické terapie zkoumá nevědomé pocity nebo myšlenky a vliv minulosti na současnost. Jedná se o nejstarší typ psychoterapie, který má nejblíže k tomu, co vytvořil Freud. Dialektická behaviorální terapie (DBT) Dialektická behaviorální terapie využívá rámec řešení problémů a akceptace - kromě jiných strategií - obvykle k léčbě závažných a chronických duševních stavů, včetně: hraniční poruchy osobnosti, sebevražedných myšlenek, sebepoškozování, poruch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy. Méně obvyklé typy terapie Existuje mnoho druhů psychoterapie. Aby vás informace nezahltily, zamyslete se nad tím, co od psychoterapie nejvíce očekáváte, a pak procházejte a zjišťujte, která klíčová slova se shodují s tím, co jste si mysleli. Aby byl seznam přehledný, zaměřuje se tento průvodce převážně na terapii rozhovorem pro dospělé a vylučuje formy psychoterapie, které jsou kontroverzní nebo nemají dostatečné důkazy o své účinnosti. Zrychlená prožitková dynamická terapie (AEDP) AEDP zkoumá obtížné emoční a vztahové zkušenosti s cílem rozvinout nástroje pro zvládání, které umožňují lepší fungování. Terapie přijetí a závazku (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) ACT pomáhá klientům rozvíjet dovednosti uvědomění s cílem konzistentních hodnot a psychologické flexibility. Adlerovská psychoterapie Tento přístup založený Alfredem Adlerem zlepšuje schopnost přizpůsobit se pocitům nedostatečnosti a méněcennosti ve vztahu k ostatním. Terapie zvládání hněvu Tento přístup učí klienty identifikovat stresory, zachovat klid a zvládat vypjaté situace pozitivním a konstruktivním způsobem. Biblioterapie Tento přístup využívá literaturu ke zlepšení duševního zdraví a zkoumání psychologických problémů. Koherenční terapie (krátká terapie zaměřená do hloubky) Koherenční terapie pomáhá klientům empaticky a rychle proniknout do hluboce zakořeněných emocionálních přesvědčení. Kolaborativní terapie Při kolaborativní terapii využívají terapeut i klient své znalosti a zkušenosti k dosažení pokroku. Terapie zaměřená na soucit Tento přístup povzbuzuje lidi k soucitu vůči sobě i druhým. Terapie zaměřená na řešení konfliktů Tento přístup učí klienty, jak řešit konflikty se skvělými výsledky a minimálním stresem. Kontemplativní psychoterapie Tento přístup integruje buddhistické učení a západní psychoterapii a zaměřuje se na sebeuvědomění, zlepšení celkového zdraví a využití moudrosti k uzdravení. Základní procesní psychoterapie (CPP) CPP je přístup založený na všímavosti (mindfulness), který klade důraz na uvědomění si těla a mysli za účelem sebepoznání a uzdravení. Terapie stavu ega Terapie ego stavu, která vychází z psychodynamické terapie, funguje na principu, že psychika člověka se skládá z identit a rolí, které na sebe bere. Zabývá se těmito identitami a problémy duševního zdraví, které s nimi mohou souviset. Terapie zaměřená na emoce (EFT) EFT využívá emoce jako zdroj léčení a vhledu. Je obzvláště účinná u středně těžkých depresí, problémů zneužívání v dětství a u párů uprostřed konfliktu. Celostní psychoterapie Celostní psychoterapie integruje další terapeutické přístupy a zaměřuje se na vztah mezi myslí, tělem a duchem. Intenzivní krátkodobá dynamická psychoterapie (ISTDP) ISTDP pomáhá klientům trvale změnit charakterové vady v krátkém časovém období uvolněním emočních zábran a diskusí o zdroji charakterových problémů. Interpersonální psychoterapie (IPT) IPT se zaměřuje na mezilidské problémy, jako jsou vztahy a významné životní události. Jejím cílem je zlepšit náladu a mezilidské problémy během 6-20 týdnů. Terapie cestou Při terapii cestou vede terapeut klienta na mentální a emocionální cestě, aby odhalil potlačené vzpomínky, které způsobily problémy v současnosti. Jungovská psychoterapie Jungovská anebo též jungiánská psychoterapie se zaměřuje na rovnováhu vědomí a nevědomí. Dosažením této rovnováhy a zkoumáním obou stran se klienti mohou stát celistvějšími a lépe přizpůsobenými. Logoterapie Logoterapie se zaměřuje na hledání smyslu a účelu života. Kognitivní terapie založená na všímavosti Tato terapie kombinuje to nejlepší z KBT se strategiemi všímavosti, které klientům pomáhají vyhodnocovat myšlenky v přítomnosti. Terapie zvyšování motivace (MET) MET se zaměřuje na zlepšení motivace k pozitivním změnám a odstranění maladaptivních vzorců. Narativní terapie Narativní terapie pomáhá klientům interpretovat jejich zkušenosti jako příběhy, které dávají jejich životu smysl a vedou je. Podporuje lidi v tom, aby identifikovali své dovednosti, hodnoty a znalosti, aby je mohli využít k dobrému životu. Pozitivní psychoterapie Pozitivní psychoterapie pomáhá klientům nahlížet na jejich nemoc nebo problémy pozitivním způsobem. Zaměřuje se na schopnosti klienta, vnitřní rovnováhu, vyprávění příběhů a naději. Racionálně emotivní behaviorální terapie (REBT) REBT pomáhá klientům rozvíjet racionální myšlení, které usnadňuje zdravé emoční chování a vyjadřování. Je podobná KBT. Reálná terapie Realitní terapie se zaměřuje na současné problémy a povzbuzuje klienty ke změně chování, které by jim mohlo bránit v řešení těchto problémů. Funguje na principu, že lidé prožívají úzkost, když neuspokojují pět základních potřeb: moc, lásku/sounáležitost, svobodu, zábavu a přežití. Terapie nového rozhodování Terapie nového rozhodování pomáhá klientům prozkoumat vzkazy od vychovatelů a dospělých z jejich dětství, stejně jako veškerá negativní rozhodnutí. Regresní terapie Regresní terapie se zabývá třemi vrstvami vědomí a pomáhá klientům uvést je do souladu. Tento psychoterapeutický přístup je často kritizován jako nevědecký přístup, který může poškodit klienta. Vztahová psychoterapie Vztahová psychoterapie pomáhá klientům stát se kognitivně a emocionálně zdravými díky vytváření a udržování naplňujících vztahů. Schématická terapie Schématická terapie pomáhá klientům identifikovat kognitivní vzorce a vzorce chování, které způsobují nebo udržují jejich problémy s duševním zdravím. Je obzvláště účinná při léčbě hraniční poruchy osobnosti. Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT) SFBT se zaměřuje spíše na cíle pro současnost a budoucnost než na řešení minulosti nebo symptomů. Symbolické modelování Tento terapeutický přístup využívá symboly, postupné kladení otázek, metafory a modelování k nastolení pozitivní změny. Integrovaný nebo samostatný terapeutický přístup Většina psychoterapeutů používá integrovaný přístup, který kombinuje různé aspekty výše uvedených terapeutických přístupů. Tento přístup pak přizpůsobují potřebám a preferencím klienta. Integrovaný přístup je obvykle stejně účinný jako individuální terapeutický přístup. Existují však okolnosti, kdy klienti mohou dávat přednost samostatnému přístupu nebo z něj mít větší prospěch. Obvykle záleží na tom, zda klient přichází na terapii kvůli konkrétnímu problému. Pokud má klient hraniční poruchu osobnosti, může být singulární přístup DBT účinnější než integrovaný přístup. V případě obecných problémů s duševním zdravím nebo depresí a úzkostí může být integrovaný přístup účinnější. Klienti, kterým vyhovuje pevnější struktura terapie, by měli zvolit konrkétní přístup. Naopak integrovaný přístup je lepší pro klienty, kteří terapii vnímají jako prostor pro neomezené zkoumání problémů. Typy terapie pro skupiny (páry, rodiny nebo skupinová terapie) Terapeuti mohou aplikovat aspekty výše uvedených terapeutických přístupů na jednotlivce, páry a skupiny. Zatímco párová terapie se vztahuje na dva nebo více lidí, kteří pracují na zdraví svého vztahu, klienti mohou využít individuální nebo skupinovou terapii k práci na svých vlastních osobních problémech. Individuální terapie poskytuje individuální pozornost a přináší výsledky, které se vztahují k danému jednotlivci. Skupinová terapie může trvat déle, ale může být také cenově dostupnější variantou. Lidem se také může líbit možnost spojit se s ostatními, kteří mají podobné problémy nebo zkušenosti. Párová terapie V párové psychoterapii se používají následující přístupy: Kolaborativní párová terapie [CCT]: páry se učí vzájemně si pomáhat při řešení problémů, místo aby se stavěly proti sobě. Vývojový model párové terapie: zaměřuje se na rozvoj partnerů individuálně i jako páru. Gottmanova metoda párové terapie: strukturovaná a na cíl zaměřená forma terapie, která se zaměřuje na porozumění, empatii, propojení, odzbrojení verbálních konfliktů a podporu mezilidského růstu Vztahová terapie Imago: využívá duchovní, behaviorální a západní psychologické metodiky, které pomáhají párům navázat zdravý vztah, řešit konflikty a zkoumat faktory z dětství, které mohly vést k současným problémům. Terapie vztahového života: pomáhá partnerům řešit konflikty, rozvíjet osobní odpovědnost, zlepšovat komunikaci a posilovat intimitu. Terapie pro zlepšení vztahů: učí páry a rodiny lépe komunikovat o svých pocitech a rozvíjet strategie zvládání problémů. Rodinná terapie V rodinné terapii se používají následující přístupy: Rodinná narativní terapie attachmentu: rodinná terapie pro děti s poruchami chování, často děti, které v minulosti trpěly zneužíváním a problémy s attachmentem Rodinná systémová terapie: využívá systémovou teorii jako základ pro zkoumání toho, jak chování ovlivňuje fungování rodinné jednotky a naopak, obvykle řeší rodinné konflikty Filiální terapie: učení rodičů technikám herní terapie, aby je mohli používat u svých dětí. Vnitřní rodinné systémy: plné pochopení jednotlivce na základě jeho analýzy v kontextu rodiny; využití této analýzy k řešení problémů a posouzení různých částí "podosobností" člověka Interakční terapie rodičů s dětmi [PCIT]: učení rodičů, jak zlepšit vztahy s dětmi tím, že s nimi budou lépe komunikovat, často s cílem snížit negativní chování a posílit vazby. Práce s rodiči: pomoc rodičům zlepšit jejich výchovu prostřednictvím analýzy vztahu mezi rodičem a dítětem, zkoumání témat a vytváření pozitivního rodičovského příběhu Satirové transformační systemická terapie: zlepšování vztahů a komunikace v rodině prostřednictvím řešení jednání, emocí a vnímání v kontextu rodinné dynamiky Skupinová terapie Ve skupinové terapii existují typy skupin a terapeutické přístupy pro skupiny. Ačkoli se většina z nich zabývá nějakou formou zneužívání návykových látek, problémy se mohou pohybovat od traumatu a zármutku až po zneužívání a závislost. Zde jsou uvedeny nejběžnější typy a přístupy ke skupinové psychoterapii: Kognitivně-behaviorální skupiny/skupiny pro řešení problémů: pomocí přístupu CBT interpretujeme závislost a závislost jako naučené chování, které mohou klienti změnit. Interpersonální procesní skupinová psychoterapie: léčení prostřednictvím změny maladaptivní vnitřní a interpersonální psychologické dynamiky. Modifikovaná dynamická skupinová terapie [MDGT]: využití interpersonálního přístupu k řešení autoregulačních deficitů ega u zneužívajících a závislých osob Psychoedukační skupiny: vzdělávání klientů v oblasti zneužívání návykových látek, souvisejícího chování a důsledků. Skupiny pro rozvoj dovedností: učení lidí dovednostem, které potřebují k tomu, aby se zdrželi zneužívání drog Podpůrné skupiny: posilování mezilidských dovedností a spolupráce s ostatními klienty s cílem udržet abstinenci a zlepšit sebevědomí, sebedůvěru atd. Možnosti krátkodobé nebo dlouhodobé terapie Při zahájení terapie mohou klienti požádat o krátkodobou terapii a společně s terapeutem si stanovit časový rámec. Mohou také vyhledat terapeuta, který praktikuje formu krátkodobé terapie. Pokud terapeut praktikuje formu krátké terapie, navrhne a domluví si s vámi časový rámec. Doba trvání léčby duševního zdraví závisí na terapeutickém přístupu, závažnosti problémů a preferencích klienta i terapeuta. Obvyklá doba, za kterou se dostaví výsledky, je 12 týdnů a pro krátkou terapii je typické rozmezí 10-20 týdnů. Terapie však může být kratší nebo mnohem delší. Někteří klienti - bez ohledu na to, zda se rozhodnou pro krátkodobou nebo dlouhodobou psychoterapii - opouštějí terapii, když se vypořádají s nejakutnějšími příznaky svého stavu nebo vyřeší problém, kvůli kterému psychoterapii vyhledali. Jiní zůstávají, protože terapii vnímají jako dlouhodobou cestu ke zlepšení svého duševního zdraví a k tomu, aby se stali lepší verzí sebe sama. Tito lidé pracují s terapeuty roky, někdy i desetiletí. Většina terapeutických přístupů může být krátkodobá nebo dlouhodobá v závislosti na preferencích klienta, ale existuje několik přístupů, které jsou pouze krátkodobé. Zde je jejich stručný seznam: Typy psychoterapií, které jsou pouze krátkodobé • Koherenční terapie (na hloubku orientovaná krátká terapie) • Intenzivní krátkodobá dynamická terapie • Interpersonální psychoterapie • Krátká terapie zaměřená na řešení • Kognitivně behaviorální terapie zaměřená na trauma Většina terapeutických přístupů, zejména pokud jsou aplikovány jako eklektická intervence, může být dlouhodobá. Klient se může rozhodnout prodloužit terapii kvůli vývoji cílů nebo kvůli udržení duševního zdraví. Terapie pro lidi s určitou sexuální orientací, rasou, výší příjmu, pohlavím, náboženstvím, politickou ideologií a dalšími skupinami Pro potřeby menšin a lidí, kteří chtějí terapii zaměřenou na určitou část jejich identity, vytvořili terapeuti psychoterapie pro klienty určitých skupin. Zde je několik příkladů: Afirmativní psychoterapie (pro členy komunity LGBTQIA+). Vzhledem k tomu, že odborníci na duševní zdraví v minulosti patologizovali neheterosexuální orientaci a snažili se ji změnit, vytvořili psychoterapeuti afirmativní psychoterapii, která se zaměřuje na autenticitu a přijetí sexuální orientace. Genderově uvědomělá terapie (GAT) GAT podporuje klienty a klientky, aby zkoumali zkušenosti související s pohlavím. Zahrnuje feministickou terapii a je skvělou volbou pro muže a ženy, kteří mají pocit, že potřebují řešit otázky související s jejich pohlavím. Feministická psychoterapie Feministická terapie uznává, že ženy mohou mít problémy s duševním zdravím v důsledku psychického útlaku, který je zaměřen na ně kvůli jejich pohlaví. Multikulturní poradenství Multikulturní poradenství zahrnuje pochopení, citlivost a uznání historie, hodnot a zkušeností menšinových skupin. Uznává rozdíly mezi poradcem a klientem. Náboženská terapie Existují terapeuti, kteří se specializují na práci s klienty všech náboženských vyznání. Nicméně ne všechny náboženské terapie mají standardizované názvy. Jako biblické poradenství, křesťanské poradenství, pastorační poradenství atd. (formy terapie, které kombinují psychoterapeutické postupy a křesťanskou filozofii). V České republice nejsou příliš časté. Terapie určitých životních událostí, Tyto terapie se mou týkat zdravotních problémů, ale i situací jako je porod, rozvod, úmrtí, impotence, neplodnost atd.. Někdy je terapie prostě jen způsobem, jak se vyrovnat s těžkým životním obdobím nebo zdravotním problémem s důsledky nebo kořeny v oblasti duševního zdraví. Zde jsou uvedeny některé typy terapie, které se zabývají těmito problémy (nezapomeňte, že tyto problémy může řešit mnoho terapeutických přístupů): • Poradenství v oblasti závislostí (pomoc klientům překonat jejich závislost a řešit související psychologické faktory; závislost může být na čemkoli, včetně drog, sexu, pornografie atd.) • Rozvodové poradenství (pro páry, které si chtějí udržet dobré vztahy a duševní zdraví, přestože procházejí rozvodem) • Sexuální terapie erektilní dysfunkce (řešení psychických problémů, které mohou přispívat k erektilní dysfunkci) • Poradenství v oblasti truchlení (vyrovnávání se se smrtí blízké osoby) • Poporodní poradenství (zvládání životních změn a emočního přizpůsobení po narození dítěte nebo poporodní deprese) • Sexuální terapie (léčba sexuální dysfunkce, pokud k ní není žádný zdravotní důvod) • Terapie neplodnosti (vyrovnávání se s emocionální bolestí z neschopnosti počít dítě nebo udržet úspěšné těhotenství až do termínu). • Terapie při nevěře (vyrovnávání se s následky nevěry a rozhodování, zda vztah ukončit nebo uzdravit). • Terapie při potratu (vyrovnávání se s emocionální bolestí a traumatem z potratu) • Terapie v těhotenství (vyrovnávání se s tělesnými a životními změnami během těhotenství) Terapie některých duševních problémů a nemocí Naprostá většina terapeutických přístupů se nevztahuje pouze na jeden problém nebo onemocnění duševního zdraví. Psychoterapeuti mohou například používat přístup k řešení deprese, ale žádná specifická "terapie deprese" neexistuje. Přesto jsou některé typy psychoterapie obzvláště účinné pro určité problémy a nemoci. Níže je uveden stručný seznam terapeutických přístupů a typů, které jsou obzvláště účinné při léčbě určitých duševních onemocnění (uvedeny v závorce): • Behaviorální typy terapie (porucha pozornosti s hyperaktivitou [ADHD]) • Dialektická behaviorální terapie (hraniční porucha osobnosti [HPO], poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha, sebepoškozování nebo sebevražedné chování). • Terapie prevence expoziční reakce (obsedantně kompulzivní porucha [OCD]) • Skupinová terapie (závislost) • Schématická terapie (hraniční porucha osobnosti) Většina typů terapie může řešit následující problémy: • Úzkost • Bipolární porucha • Deprese • Vztahy • Sociální úzkostná porucha • Trauma Která kombinace terapie je pro vás nejlepší? Pokud jste začínající terapeut nebo potenciální klient, který hledá určitý typ psychoterapie, využijte faktory uvedené v tomto průvodci, abyste se rozhodli, co přesně chcete. Zamyslete se nad tím, kterého faktoru si ceníte nejvíce. Je to terapeutický přístup? Jsou to problémy, které byste mohli řešit? Zde je několik příkladů kombinací, které byste mohli zvážit: Dlouhodobá online terapie, která využívá integrovaný přístup a zaměřuje se na depresi. Krátkodobá párová terapie, která využívá Gottmanovu metodu. Multikulturní poradenství, které někdy využívá existenciální přístup. Jakmile zjistíte, který typ je pro vás nejvhodnější, bude snazší strukturovat svou kariéru nebo najít psychoterapeuta, který vám pomůže rychle zlepšit vaše duševní zdraví a být šťastnější.

Možnosti krátkodobé nebo dlouhodobé terapie

Při zahájení terapie mohou klienti požádat o krátkodobou terapii a společně s terapeutem si stanovit časový rámec. Mohou také vyhledat terapeuta, který praktikuje formu krátkodobé terapie. Pokud terapeut praktikuje formu krátké terapie, navrhne a domluví si s vámi časový rámec.

Doba trvání léčby duševního zdraví závisí na terapeutickém přístupu, závažnosti problémů a preferencích klienta i terapeuta. Obvyklá doba, za kterou se dostaví výsledky, je 12 týdnů a pro krátkou terapii je typické rozmezí 10-20 týdnů. Terapie však může být kratší nebo mnohem delší.

Někteří klienti – bez ohledu na to, zda se rozhodnou pro krátkodobou nebo dlouhodobou psychoterapii – opouštějí terapii, když se vypořádají s nejakutnějšími příznaky svého stavu nebo vyřeší problém, kvůli kterému psychoterapii vyhledali. Jiní zůstávají, protože terapii vnímají jako dlouhodobou cestu ke zlepšení svého duševního zdraví a k tomu, aby se stali lepší verzí sebe sama. Tito lidé pracují s terapeuty roky, někdy i desetiletí.

Většina terapeutických přístupů může být krátkodobá nebo dlouhodobá v závislosti na preferencích klienta, ale existuje několik přístupů, které jsou pouze krátkodobé. Zde je jejich stručný seznam:

Typy psychoterapií, které jsou pouze krátkodobé

 • Koherenční terapie (na hloubku orientovaná krátká terapie)
 • Intenzivní krátkodobá dynamická terapie
 • Interpersonální psychoterapie
 • Krátká terapie zaměřená na řešení
 • Kognitivně behaviorální terapie zaměřená na trauma

Většina terapeutických přístupů, zejména pokud jsou aplikovány jako eklektická intervence, může být dlouhodobá. Klient se může rozhodnout prodloužit terapii kvůli vývoji cílů nebo kvůli udržení duševního zdraví.

Terapie pro lidi s určitou sexuální orientací, rasou, výší příjmu, pohlavím, náboženstvím, politickou ideologií a dalšími skupinami

Pro potřeby menšin a lidí, kteří chtějí terapii zaměřenou na určitou část jejich identity, vytvořili terapeuti psychoterapie pro klienty určitých skupin. Zde je několik příkladů:

Afirmativní psychoterapie (pro členy komunity LGBTQIA+).

Vzhledem k tomu, že odborníci na duševní zdraví v minulosti patologizovali neheterosexuální orientaci a snažili se ji změnit, vytvořili psychoterapeuti afirmativní psychoterapii, která se zaměřuje na autenticitu a přijetí sexuální orientace.

Genderově uvědomělá terapie (GAT)

GAT podporuje klienty a klientky, aby zkoumali zkušenosti související s pohlavím. Zahrnuje feministickou terapii a je skvělou volbou pro muže a ženy, kteří mají pocit, že potřebují řešit otázky související s jejich pohlavím.

Feministická psychoterapie

Feministická terapie uznává, že ženy mohou mít problémy s duševním zdravím v důsledku psychického útlaku, který je zaměřen na ně kvůli jejich pohlaví.

Multikulturní poradenství

Multikulturní poradenství zahrnuje pochopení, citlivost a uznání historie, hodnot a zkušeností menšinových skupin. Uznává rozdíly mezi poradcem a klientem.

Náboženská terapie

Existují terapeuti, kteří se specializují na práci s klienty všech náboženských vyznání. Nicméně ne všechny náboženské terapie mají standardizované názvy. Jako biblické poradenství, křesťanské poradenství, pastorační poradenství atd. (formy terapie, které kombinují psychoterapeutické postupy a křesťanskou filozofii). V České republice nejsou příliš časté.

Terapie určitých životních událostí,

Tyto terapie se mou týkat zdravotních problémů, ale i situací jako je porod, rozvod, úmrtí, impotence, neplodnost atd..

Někdy je terapie prostě jen způsobem, jak se vyrovnat s těžkým životním obdobím nebo zdravotním problémem s důsledky nebo kořeny v oblasti duševního zdraví. Zde jsou uvedeny některé typy terapie, které se zabývají těmito problémy (nezapomeňte, že tyto problémy může řešit mnoho terapeutických přístupů):

 • Poradenství v oblasti závislostí (pomoc klientům překonat jejich závislost a řešit související psychologické faktory; závislost může být na čemkoli, včetně drog, sexu, pornografie atd.)
 • Rozvodové poradenství (pro páry, které si chtějí udržet dobré vztahy a duševní zdraví, přestože procházejí rozvodem)
 • Sexuální terapie erektilní dysfunkce (řešení psychických problémů, které mohou přispívat k erektilní dysfunkci)
 • Poradenství v oblasti truchlení (vyrovnávání se se smrtí blízké osoby)
 • Poporodní poradenství (zvládání životních změn a emočního přizpůsobení po narození dítěte nebo poporodní deprese)
 • Sexuální terapie (léčba sexuální dysfunkce, pokud k ní není žádný zdravotní důvod)
 • Terapie neplodnosti (vyrovnávání se s emocionální bolestí z neschopnosti počít dítě nebo udržet úspěšné těhotenství až do termínu).
 • Terapie při nevěře (vyrovnávání se s následky nevěry a rozhodování, zda vztah ukončit nebo uzdravit).
 • Terapie při potratu (vyrovnávání se s emocionální bolestí a traumatem z potratu)
 • Terapie v těhotenství (vyrovnávání se s tělesnými a životními změnami během těhotenství)

Terapie některých duševních problémů a nemocí

Naprostá většina terapeutických přístupů se nevztahuje pouze na jeden problém nebo onemocnění duševního zdraví. Psychoterapeuti mohou například používat přístup k řešení deprese, ale žádná specifická „terapie deprese“ neexistuje. Přesto jsou některé typy psychoterapie obzvláště účinné pro určité problémy a nemoci.

Níže je uveden stručný seznam terapeutických přístupů a typů, které jsou obzvláště účinné při léčbě určitých duševních onemocnění (uvedeny v závorce):

 • Behaviorální typy terapie (porucha pozornosti s hyperaktivitou [ADHD])
 • Dialektická behaviorální terapie (hraniční porucha osobnosti [HPO], poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha, sebepoškozování nebo sebevražedné chování).
 • Terapie prevence expoziční reakce (obsedantně kompulzivní porucha [OCD])
 • Skupinová terapie (závislost)
 • Schématická terapie (hraniční porucha osobnosti)

Většina typů terapie může řešit následující problémy:

 • Úzkost
 • Bipolární porucha
 • Deprese
 • Vztahy
 • Sociální úzkostná porucha
 • Trauma

Která kombinace terapie je pro vás nejlepší?

Pokud jste začínající terapeut nebo potenciální klient, který hledá určitý typ psychoterapie, využijte faktory uvedené v tomto průvodci, abyste se rozhodli, co přesně chcete. Zamyslete se nad tím, kterého faktoru si ceníte nejvíce. Je to terapeutický přístup? Jsou to problémy, které byste mohli řešit?

Zde je několik příkladů kombinací, které byste mohli zvážit:

Dlouhodobá online terapie, která využívá integrovaný přístup a zaměřuje se na depresi.

Krátkodobá párová terapie, která využívá Gottmanovu metodu.

Multikulturní poradenství, které někdy využívá existenciální přístup.

Jakmile zjistíte, který typ je pro vás nejvhodnější, bude snazší strukturovat svou kariéru nebo najít psychoterapeuta, který vám pomůže rychle zlepšit vaše duševní zdraví a být šťastnější.

Recenze české karetní hry Time for JOKE

0
Recenze české karetní hry Time for JOKE
Recenze české karetní hry Time for JOKE

Recenze české karetní hry Time for JOKE

Do ruky se nám dostala karetní hra Time for JOKE.

Tvůrci o ní na webu píší, že je to zábavná hra, u které nemá smysl hrát formou, že budete přemýšlet nad kroky dopředu, ale prostě ať vypnete hlavu a „mastíte“.

Tvůrci jsou brněnský pár, více informací si můžete přečíst na jejich webe, v kategorii „o nás“ mají na výběr dvě verze, kratší a delší, uvidíte na co budete mít chuť.

Hru máme nějaký čas v redakci, takže jsme vyzkoušeli hrát ve dvou, čtyřech a i v plném počtu – v šesti.

Ve dvou to je až takové suché, hrají jenom karetní postavy Růžové lejno a Pán tvorstva (tyto dvě postavy se ve hře musí vždy vyskytovat), hry jsou relativně rychlé, protože ve hře se protočí málo JOKE karet,  jedno kolo trvalo kolem 5 min.

Karetní Hra Times for JOKE

Pozor ve 4 hráčích musíte, podle pravidel hry, upravit počet prémiových karet BOMBA.

My hráli s postavami Pán tvorstva, Růžové lejno a přidali jsme Diktátora rozvojové země a Boha zaniklého kmene. 

karetní hry, karta Růžové lejno

Hrací doma se u jednoho kola prodloužila na 8 – 15 min.

Já chytl Pána tvorstva – super, začínám se slovy „Je Pondělí“ a vynesu první kartu, rychle jsem zjistil, že zbylé, nepovinné, postavy jsou lepší výchozí pozice. Když o něco jde, tak Bůh zaniklého kmene umí svou prémiovou kartou STOP zastavit jakéhokoliv protihráče a ostatní pouze hráče, který hraje následně po nich. Diktátor rozvojové země si před začátkem každého kola vybere ze dvou JOKE karet, což můžeme být skvělé výhoda, protože mezi JOKE kartami nemusí být pokaždé jenom benefity.

Peklo a líčení pastí v 6 hráčích

Hra nelže – špatně se předvídá, v 6 hráčích se ve hře protočí už poměrně dost JOKE karet.

Abych popsal situaci, Růžové lejno rozdává karty a začíná vždy s jednu kartou navíc, to je jeho „super“ schopnost (otravná postava)! 

Ale to hlavní jsou JOKE karty, ty lejno rozdá následně po hracích kartách. Můžete mít JOKE, který je na nic, hru neovlivňuje a vy budete rádi, aby jste neskočili poslední a nedělali Úkol pro poraženého (lehce paradox je, že i těchto úkolech můžete najít i výhodu). 

V jiném kole dostanete JOKE se kterým vyčkáváte, jako mlsná šelma, až vám protihráči naskáčou do pasti a pak vy jej vynesete, následně se díváte na nešťastné, šokované a naštvané výrazy protihráčů.

Hráli jsme bez alkoholu, v 6 lidech jsme po práci hrou zabili hodinu a půl jak nic. Věřím, že někde na chatě nebo na horách  tato karetní hra chytne ještě bláznivější atmosféru. Tvůrci to více méně i takto uvádí, že hru skvěle doplní drink v ruce.

Použité obrázky jsou z webové stránky www.timeforjoke.com


Hra se rychle dostává pod kůži, sice jsme občas vedli rozpravu nad pravidly, ale to bývá u každé hry. 

+ zpracování – tisknuto v České republice

+ kvalita karet

+ hratelnost, rychle se dostane pod kůži

+ dizajn – postavy jsou pěkné spravované (ilustrátor má celkově zajímavou tvorbu, doporučuji se podívat) 

+ cena 599 Kč za 188 karet

+ animované video s pravidly hry na webu i YouTube (doporučuji si pravidla i přečíst)

+ hra má vlastní song

– krabička přišla bez celofánového obalu

– ve 2 hráčích není hra moc zábavná, je to spíše pro více hráčů 

– děti ji hrát můžou, ale musí umět číst

– diskuze nad pravidly 

Shrnutí: Pokud vás je více a nejste jenom dva, jezdíte někam na chatu nebo hory, tak tohle vás určitě pobaví.

Jak píšou tvůrci, velikost je o málo větší než kostka másla, takže na cesty ideální.

Hodnocení karetní hry

Hodnocení 8,5/10

PS: Prodejce nám poslal email, kde nám poradil ještě trochu vylepšená pravidla, které posílají zákazníkům, kteří už měli možnost si hru zahrát. Proto vám vylepšení nebudu prozrazovat, ale jde potom ještě o bláznivější verzi hry.

PPS: Díky komunikaci a práci tvůrců ohledně další možnosti hry (to, že jim nestačí „jenom“ hru vytvořit, ale pracují na ní dál) přidávám 0,5 bodu, protože to není standart.

Celkové hodnocení: 9/10 

www.timeforjoke.com

www.instagram.com/timeforjokecom

www.facebook.com/timeforjokecom/

Fotogalerie karetní hry

Paintballové hřiště v Praze vám zvedne adrenalin

0
Paintballové hřiště v Praze
Paintballové hřiště v Praze

Co je paintball?

Paintball je zábavná a akční hra. Pro nováčky možná až překvapivě adrenalinová. My Vám teď povíme něco málo o našem paintballovém areálu Paintball Prague v Radotíně.

Možná Vás překvapí, že Paintball je hra určená nejen pro dospělé, ale i pro děti. Důkazem toho jsou desítky spokojených a nadšených třídních kolektivů. Dětské oslavy v rámci Junior paintball jsou kapitolou samy o sobě. O Vaše děti se starají přátelští a zkušení organizátoři.

Paintball Praha se také pyšní mnoha kreativními scénáři. Osvědčené klasiky jako Capture the flag posílí týmovou soudržnost a atmosféru. Inovativní pecky jako Napoleon zase oživí hru a s přibývajícími minutami roste napětí. Při rabbit huntu máte jedinečnou možnost vyprášit kožich budoucímu ženichovi v rámci rozlučky se svobodou. A o scénáři Zombies neprozradíme vůbec nic.

Navštivte krásné paintballové hřiště v Praze

Důležité je samozřejmě nejen co, ale i kde a kdy se hraje. V pražské Paintball Prague aréně naleznete celkem 5 hřišť. Junior paintball, často využívaný na dětské oslavy v Praze, se odehrává na tematickém Vietnam hřišti. Hřiště je krásně kompaktní, s dostatkem překážek, za kterými se skryje nejen vaše dítě, ale i Vy. Taktika je nutností a sehranost je klíčem k úspěchu. Po setmění přicházejí na řadu reflektory, které z Vás udělají hrdiny noční bitvy o Stalingrad. 

Pro větší skupiny tu máme větší paintballové hřiště „Vojenská základna“. Tady se vyřádí každý milovník těžké techniky. Vstup do nejpropracovanější paintball arény v Praze hlídá MIG21 (stíhačka, ne kapela), uvnitř se pak schováte v obrněném transportéru jako pravé komando. Nebo chcete raději začínat v opuštěném baru ve stylu apokalyptických filmů?

Paintballové hřiště v Praze
Paintballové hřiště v Praze

Při dešti máte dvě možnosti. Užít si to ještě více než bez něj a nebo zabookovat vnitřní paintballové hřiště, a zahrát si s neomezenou municí reball. Výhoda? Neprší na vás a nejste od barvy. Nevýhoda? Neprší na vás a nejste od barvy.

Paintball Prague

Praha nabízí mnoho zážitků uvnitř i venku, v Paintball Prague si užijete obojího, a to bez ohledu na počasí. Kromě dětí a nadšenců, koho jiného by ještě mohl paintball bavit?

Paintballové hřiště v Praze
Paintballové hřiště v Praze

Profíky. Zní to možná zvláštně, ale je to tak. Paintball je vlastně dost náročný sport, ve kterém se pořádají profesionální soutěže. A věřte nám, profi tým byste za soupeře spíše nechtěli. Pokud to ale chcete zkusit, Paintball Praha pořádá profesionální tréninky, a především Paintball league, kde soutěží jak kategorie profíků, tak nadšených amatérů. Není nic jednoduššího než se přihlásit. No a pokud si na to netroufáte, je ještě možnost, jak si paintball v našem Paintball Prague vyzkoušet. Dokonce dost levně a nezávazně.

Pojďte si užít adrenalinu, je to snadné

Veřejná hra! Přijdete, hrajete. Nepotřebujete velkou partu kamarádů, jen kuráž a dobrou mušku.

Chcete si rezervovat hru? Navštivte web www.paintball-prague.cz, kde najdete aktuální slevy a další důležité informace o skvělém paintballu v Praze.

Elegantní, zimní outfit stylové ženy – co nesmí chybět?

0
Elegantní, zimní outfit stylové ženy - co nesmí chybět?
Elegantní, zimní outfit stylové ženy - co nesmí chybět?

Zima je ročním obdobím, kdy můžeme experimentovat s různými styly stejně dobře jako v létě. I přes chladnější dny se vyplatí zachovat styl a vybírat si módní oblečení, abyste vždy vypadali fenomenálně. V zimním outfitu dominují nadýchané, vycpané bundy často oversize, dlouhé šály, čepice s bambulí a velmi ženské kozačky. Co by ještě měla mít módní žena ve své skříni?

Módně a pohodlně – co si vybrat na zimní procházku

S přicházejícími chladnějšími dny se vyplatí zkontrolovat svůj šatník a rozumně si vybrat. Zvažte typ oblečení a příležitost, pro kterou ho budete nosit. Základním prvkem dámského šatníku jsou zateplené legíny, které lze nosit jako samostatný spodní díl nebo jako ochranu noh před chladem, když se rozhodnete obléknout si šaty nebo sukni. Druhou věcí je teplý svetr z kvalitního materiálu. Má doplňovat naši stylizaci a zajistit teplo. Prošívané a vycpané bundy noste jako svrchní oblečení. Mohou mít odnímatelnou prostornou kapuci s kožešinou a dodatečnou podšívkou. Tuto bundu lze obohatit módním páskem v pase, který zvýrazní postavu. Mezi módními bundami můžeme rozlišit také džínové bundy, ale nutně s kožešinovou podšívkou. Dlouhé zimní kabáty budou vypadat stejně dobře, ale v přítomnosti černých botek nebo kozaček.

Zimní boty zdůrazňující styl a eleganci

Boty na zimu by měly mít silnou podrážku, která izoluje nohu od země, a zateplený vnitřek. Mohou však být stejně módní a stylové. Obuv v barvě, která nikdy nevyjde z módy a hodí se prakticky ke všemu – černé – nám umožní vytvořit ideální stylizaci na zimní procházky. Dámské kotníkové boty na malém podpatku nebo platformě ideálně zdůrazní každý náš krok a hodí se jak k sukni, tak i k rovným kalhotám. Ty zase mohou být typu slim nebo s širokými nohavicemi, protože se vracejí do módy. Pokud se vrátíme k botám na zimu, je vhodné zvolit pohodlný model. Pokud jsou jednobarevné, dobrým doplněním bude zlatá spona nebo jiné ozdoby. Díky tomu krásně zdůrazníme nohu a celá stylizace získá charakter. Boty mohou být nazouvány, se zapínáním na zip nebo šněrovací. Které z nich si vybereme, záleží na našich individuálních preferencích a potřebách. Dámské boty se už z dálky vyznačují elegancí a originálními doplňky. Stejně tak však jejich jednoduchost okouzluje sama o sobě vysokým leskem nebo stylovým matným semišem, v závislosti na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Je důležité, aby byl kvalitní.

Závěrem lze říci, že při výběru dobré a módní obuvi na zimu nám pomůže vlastní intuice, aktuální trendy a inspirace například ze sociálních sítí nebo doporučení kamarádů. Celý look zdůrazníte elegantní kabelkou nebo koženým batohem, do kterého si můžete uložit všechny užitečné věci. Vyplatí se zvolit barevné provedení tak, aby celá stylizace se sebou ideálně harmonizovala.

Hledáte internetové připojení v Brně?

0
Hledáte internetové připojení v Brně
Hledáte internetové připojení v Brně

Hledáte internetové připojení v Brně?

Internetové připojení se stalo naprosto neoddělitelnou součástí životů nás všech. Internet už dávno není jen záležitostí akademiků v tlustých brýlích a bílých pláštích. Naopak se během posledních tří dekád stal jedním z pilířů moderního světa. A to zvlášť v posledním roce, kdy se kupříkladu i školství muselo přesunout do virtuálního prostoru. Už dávno tedy neřešíme otázku, zda si pořídit internet, ale jaký internet.

Datové nároky jsou v současnosti značné. Stačí si jen představit typickou rodinu, kdy rodiče na televizi sledují film skrze streamovací službu, syn hraje online počítačovou hru a dcera si prohlíží videa vysoké kvality na Youtube. Z tohoto příkladu je zřejmé, že moderní internet musí být rychlý a výkonný. Jinak nemá šanci ani v typické domácnosti.

Když kvalitní internet, tak jedině optiku

Řešení otázky okolo dostatečně rychlého internetu se nazývá optika. Pouze optický internet totiž dokáže splnit nároky moderní doby. Když tedy přijde na řadu otázka, jaké internetové připojení zvolit, rozhodně bychom se jako první měli porozhlédnout po možnostech optického internetu. 

Nejinak tomu není, pokud aktuálně hledáte ideálního poskytovatele pro internet v Brně. V tomto případě pro vás máme výbornou zprávu. V Brně totiž svou vlastní optickou síť provozuje společnost Faster CZ, která k celosvětové sítí s radostí připojí také vaši domácnost nebo firmu. Pro získání cenové nabídky stačí vyplnit formulář na webu společnosti. 
U Faster CZ se můžete spolehnout na nepřetržitou technickou podporu, která je potíže s připojením připravena řešit v kteroukoliv denní dobu. Zároveň ale platí, že takových problémů mnoho nebude. Optický internet je totiž bezkonkurenčně nejspolehlivější formou příjmu internetového signálu. Kabel je veden v zemi a tudíž jej neohrožují povětrnostní vlivy. O váš internet bude zkrátka výborně postaráno.

Trápí Vás krátké řasy?

0
Dlouhé řasy Denatura
Dlouhé řasy Denatura

Trápí Vás krátké řasy? Získejte dokonale dlouhé, zdravé a tmavší řasy díky přírodnímu séru Denatura!

Jak jistě víte, řasy jsou nepostradatelnou součástí Vašeho obličeje, která dodává jasnou dominanci dokonalému vzhledu. Každá žena si přeje mít od přírody dlouhé mrkačky, se kterými bude moci zazářit i bez větších úprav, avšak né každé ženě jsou od matky přírody naděleny dlouhé a zdravé řasy. Co s tím? Máme pro Vás řešení!

Měli jsme totiž úplně stejný problém. Krátké a řídké řasy jsme nahrazovali prodlužováním a nalepovacími řasami (zdlouhavé lepení a vypadávání), díky čemuž se nám naše řasy zničili ještě více, než předtím. Lámali jsme si hlavu, jak bychom přirozenou cestou dosáhly dokonale dlouhých a zdravých řas, aniž bychom jim ještě více škodily.

A pak to přišlo.. Dali jsme hlavy dohromady a během několika měsíců jsme s pomocí profesionálních kosmetiček a odborníků vytvořili růstové sérum na řasy Denatura, které je plně přírodní a obsahuje složky, které podporují růst a zdraví Vašich řas. Všechny produkty jsme si společně ozkoušeli a již během pár týdnů jsme viděly neuvěřitelné výsledky, jako nikdy předtím. Naše ztracené řasy se probudily k životu a změnily se k nepoznání.

Jak sérum Denatura funguje?

Po aplikaci séra na kořínky řas se produkt ihned vstřebá a dostává se k tzv. folikulám, ve kterých vznikají a rostou nové i současné řasy. Sérum při pravidelné aplikaci stimuluje a podporuje přirozený růst, zdraví tmavý pigment řas. Výsledkem jsou pak silnější, zdravější, delší a tmavší řasy. V kombinaci sérum Denatura a správné aplikace se první výsledky dostavují po zhruba dvaceti dnech. Po jednom až dvou měsících se dočkáte vysněné délky řas.

Dlouhé řasy Denatura
Dlouhé řasy Denatura

Zaručujeme 100% VÝSLEDEK a jako známku důvěry k produktu Vám nabízíme 100% GARANCI VRÁCENÍ PENĚZ, pokud jste po 12 týdnech používání nedosáhli žádných výsledků jednoduše nás kontaktujte a my Vám vrátíme peníze.

Více o garanci vrácení peněz najdete zde.

Držíme Vám palce za cestou ke krásným, dlouhým a zdravým řasám!

Rádi byste vyzkoušeli náš produkt? Zadejte kód DENATURA10 a získejte 10% slevu!

DENATURA

Ložní prádlo za nízkou cenu

0
Ložní prádlo za nízkou cenu
Ložní prádlo za nízkou cenu

Sháníte se po nových prostěradlech, polštáři nebo třeba peřině? Už dále nehledejte. Na eshopu ProLožnici.cz naleznete rozsáhlý sortiment nejrůznějších výrobků ve všech kategoriích ložních potřeb. Deky, polštáře, peřiny, prostěradla, dokonce i pyžama a ponožky. Vše v té nejvyšší možné kvalitě za nejnižší cenu, jaká je na trhu dostupná.  

Kvalitu potvrzuje popularita obchodu. Měsíčně v něm nakoupí stovky zákazníků. Za poslední roky tak nabídku prověřilo na tisíce lidí, z nichž 98 % spokojených a nemalá část z nich se stále vrací. Vyzkoušejte sami a uvidíte, že také budete patřit k nim!

Obchod Pro Ložnici se sídlem v Kolíně patří rodině Černých, kteří již po celé roky nabízí zákazníkům kvalitní sortiment z oblasti ložního prádla, jehož kvalitu garantují vlastním jménem. Zboží si můžete vyzvednout osobně nebo nechat zaslat na svoji adresu využitím klasických kurýrů či České Pošty. Platit na eshopu můžete jak převodem, tak platebními kartami.

LAMAX Storm1: Líbivý a hlasitý

0
Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1
Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1

LAMAX Storm1: Líbivý a hlasitý

Bluetooth reproduktory patří k základu portfolia značky elektroniky LAMAX, a jedním z etalonů mezi těmito reproduktory je model Storm1. Už z jeho názvu vyplývá, že mezi jeho vlastnosti se bude řadit i silný zvuk.

Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1
Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1

Opět tu máme tyrkysovou barvu, která je pro LAMAX zcela zásadní. Pogumované tělo odolné vůči prachu a vodě je možné vzít si s sebou na výlet i v případě, že podle předpovědi počasí hrozí déšť. A ten reproduktor jej díky výkonu 40 W zároveň hravě překřičí. Navzdory hlasitosti je však zvuk příjemně vyvážený, a tak vyladí jakoukoliv party s kamarády.

Co se týče odolnosti, pro tu reproduktor drží certifikát dle standardu IP67, který garantuje například možnost ponoření do hloubky jednoho metru, a to až na půl hodiny. A pogumovaný povrch těla vydrží i drsnější zacházení.

Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1
Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1

Super zvuk Bluetooth reproduktoru Lamax Storm1

K dispozici je několik režimů přehrávání, k nimž patří Super Bass, který v souladu se svým názvem zvýrazňuje basy, nebo režim Hall, který dokáže ozvučit i celou velkou místnost. Režim Normal zase písně přehrává přesně tak, jak to zamýšleli jejich tvůrci.

Zmíněný výkon se „vejde“ do dvojice měničů o průměru 53 mm. Je možné ho dokonce ještě zdvojnásobit, a to připojením ještě jednoho stejného reproduktoru s využitím funkce TWS neboli True Wireless Stereo, který ze dvou repráků vytvoří stereo sestavu bez prodlevy. Bez připojení k síti vydrží tenhle reproduktor až 15 hodin, a to díky integrované Li-Ion baterii s kapacitou 6 600 mAh. Její nabíjení probíhá skrze konektor USB typu C a k nabití do 100 procent jí stačí tři hodiny času.

Jednoduché párování Bluetooth reproduktoru

Kromě Bluetooth se reproduktor LAMAX Storm1 dokáže se zdrojovým zařízením, tedy především smartphonem, spárovat i prostřednictvím technologie NFC. Využít však můžete nejen bezdrát, ale i kabelové připojení pomocí klasického 3,5mm audio jacku. A zařízení disponuje i zdířkou na microSD kartu. Jinak Bluetooth je zde k dispozici konkrétně ve verzi 5.0, což znamená vyšší stabilitu připojení a nižší nároky na baterii i při přehrávání obsahu ze vzdálenosti přesahující 15 metrů.

Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1
Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1

Recenzenti na tenhle reproduktor všeobecně pějí chválu a my nebudeme výjimkou. Kvitovat lze nejen kvalitu zvuku, ale i celkový výkon, který je vysoký nejen na papíře. Těch 40 W u modelu Storm1 skutečně uslyšíte.  Odolnost a pogumované tělo zase potěší všechny ty, kteří by s reproduktorem rádi chodili do přírody. A funkce True Wireless Stereo zase ty, kterým 40 wattů prostě nestačí. Standard Bluetooth 5.0 pak znamená nejen větší dosah, ale také vyšší výdrž baterie ve zdrojovém zařízení (telefonu) i samotném reproduktoru. Kapacita baterie a dlouhé hodiny poslouchání na jedno nabití také stojí za to.

Valentýnský balíček WoodWick

0
Valentýnský balíček WoodWick
Valentýnský balíček WoodWick

Valentýnský balíček WoodWick

Není lásky bez romantiky a není romantiky bez svíčky. Speciální valentýnská nabídka kvalitních WoodWick svíček v luxusním balení.

Speciální valentýnská edice

Společnost Consulta, která má ve Vyškově centrum bytových vůní připravila speciální Valentýnskou nabídku se svíčkami WoodWick. Svíčky si můžete zakoupit za akční cenu a také si můžete objednat luxusní dárkové balení. Svíčky si můžete po domluvě osobně vyzvednout ve Vyškově na ulici Cukrovarská (balíček vám rádi dopraví až do auta a platit můžete na místě kartou), nebo si můžete zboží objednat na e-shopu, kde je od 500,- doprava ZDARMA. 

Svíčky, které mají zvuk

Svíčky WoodWick mají speciální patentovaný knot. Je vyrobený ze dřeva a při hoření příjemně praská. Svým vzhledem i zvukem připomíná hořící krb. Čím větší svíčku vyberete, tím intenzivnější zvuk praskajícího dřeva uslyšíte. 

Nejluxusnější ze svíček

WoodWick jsou elegantní svíčky vyrobeny z nejkvalitnějších parafínů a vonných esencí. Kvalitu vosku poznáte i během hoření, svíčka totiž vyhoří skutečně celá. Svíčky WoodWick mají elegantní design v kombinaci skleněné vázy a dřevěného víčka. Toto víčko chrání svíčku před prachem a současně slouží jako elegantní podložka pod hořící svíčku. 

Valentýnský balíček WoodWick, drive in
Valentýnský balíček WoodWick drive in

Potřebujete poradit s vůní?

Pokud vůně WoodWick neznáte a potřebujete s nimi poradit, určitě využijte skvělé služby Privátní nákup. Specialistka na vůně vám velmi ráda poradí (on-line přes videhovor), která vůně bude pro vaši milovanou polovičku ta nejpříjemnější. 

TOP 6: Nejčastější otázky a odpovědi o rekvalifikačních kurzech

0
rekvalifikační kurzy
Připravil vás covid o práci a nyní se rozmýšlíte co dál? Některá zaměstnání za poslední rok velmi klesla na stabilitě a atraktivitě.

TOP 6: Nejčastější otázky a odpovědi o rekvalifikačních kurzech

Připravil vás covid o práci a nyní se rozmýšlíte co dál? Některá zaměstnání za poslední rok velmi klesla na stabilitě a atraktivitě. Pro mnoho lidí se tedy jedinou možností stává absolvování rekvalifikačního kurzu v novém oboru, získání osvědčení a hledání práce mimo jejich původní obor. Pokud patříte mezi ně, bude vás zajímat seznam nejčastějších otázek a odpovědí o rekvalifikačních kurzech. 

1. Jak dlouho trvá rekvalifikační kurz?

Délka rekvalifikačních kurzů se odvíjí podle výběru zaměření a oboru. Některé mají větší časovou dotaci, ale zpravidla také vyšší frekvenci, takže vám hodiny strávené rekvalifikací poměrně rychle ubývají. Další naopak nevyžadují takovou časovou náročnost, avšak docházíte na něj méně často. Jedná se tedy opravdu o individuální záležitost, na kterou je obtížné odpovědět univerzálně.

Nejčastější délka rekvalifikačních kurzů se pohybuje mezi 3 až 6 měsíci. Po absolvování docházky na rekvalifikaci vás čeká závěrečná zkouška, která prověří vaše znalosti nebo praktické dovednosti. 

I přesto, že některé kurzy trvají až půl roku, jedná se stále o velmi efektivní a rychlou cestu k nové kvalifikaci. Stejné obory byste na škole mohli studovat také několik let. Mezi nejkratší kurzy zpravidla patří rekvalifikační kurzy z oboru účetnictví

2. Kolik stojí rekvalifikační kurzy?

Mezi další proměnnou, která se často liší, patří cena jednotlivých kurzů. Cena za jeden rekvalifikační kurz se většinou pohybuje od 7 000,- výše, ale ty nejdražší se mohou vyšplhat až na 50 000,-. Záleží na složitosti kurzu, potřebném vybavení, ale také na kvalitě vzdělávací společnosti a jejích lektorů.

Pokud se cena pohybuje příliš nízko, může to značit nekvalitu služeb. Zároveň není nutné přeplácet zbytečně vysoké částky, jestliže se nejedná o opravdu výjimečný kurz na trhu. Nejčastější cenová relace rekvalifikace by se měla pohybovat mezi 9 000 až 15 000 Kč. 

3. Může mi rekvalifikační kurz proplatit úřad práce?

Možná už jste někdy slyšeli, že rekvalifikační kurzy mohou proplatit úřady práce a vaše náklady se tedy smrsknou na úplnou nulu. Tato možnost samozřejmě existuje, avšak nemusí platit vždy.

Pro proplacení rekvalifikace musíte splňovat určité podmínky úřadu práce. Mezi ty nejčastější patří: 

 • na úřadu práce musíte být vedeni v evidenci mezi zájemci o práci
 • musíte vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci
 • dopředu zažádat o proplacení kurzu

4. Na co se mám připravit než se vydám na rekvalifikační kurz?

Při výběru z rekvalifikačních kurzů doporučujeme zohlednit, zda vás bude budoucí práce bavit a naplňovat, jestli danou pracovní pozici čeká smysluplná a jistá budoucnost a také doporučujeme zjistit si dopředu dostatek informací.

Především byste měli vybírat z rekvalifikací, které disponují platnou akreditací od MŠMT ČR. Můžete také zabrouzdat na internetové diskuze a podívat se na reference jednotlivých vzdělávacích společností, ale také instruktorů kurzů.

Potřebujete vše naplánovat dostatečně dopředu, zajistit si hlídání dětí nebo dojíždění do města, kde se budete rekvalifikovat? Pak vám pomůže kontrola termínu a frekvence kurzu, která se může kurz od kurzu lišit. 

V neposlední řadě doporučujeme prozkoumat osnovu kurzu, kteroou většinou najdete na webových stránkách dané společnosti.

5. Jsou určeny i pro úplné začátečníky v oboru?

Bojíte se, že daný kurz není pro vás, jelikož nemáte žádné zkušenosti, praxi ani informace z daného oboru? Tak své obavy zahoďte, jelikož rekvalifikační kurzy jsou vhodné i pro naprosté začátečníky v oboru.

Nemusíte disponovat žádnou praxí ani zkušenostmi, vše potřebné se naučíte až na místě. Lektor vás zpravidla provede od úplných základů ke složitostem, od teorie k praxi. Vše si vyzkoušíte pod profesionálním vedením. 

6. Kurz nemohu z různých důvodů dokončit. Co se stane?

Pokud máte předběžně schválené proplacení rekvalifikace od úřadu práce a nesplníte podmínky pro udělení osvědčení, tedy 80% docházku a složení závěrečné zkoušky, budete muset veškeré náklady uhradit z vlastních prostředků

Rekvalifikační kurzy jsou skvělou možností, jak si zajistit lepší postavení na pracovním trhu. Najděte si lepší pracovní místo díky rekvalifikaci a zajistěte si svou budoucnost již dnes. 

Španělské olivové oleje s prémiovou kvalitou aneb Casas de Hualdo

0
Španělské olivové oleje s prémiovou kvalitou

Španělské olivové oleje s prémiovou kvalitou aneb Casas de Hualdo

Vychutnejte si spojení, které nabízejí středomořské recepty, i u vás doma! Je to jednoduché, stačí sehnat vhodné ingredience, v jejichž seznamu je na čestném prvním místě extra panenský olivový olej. Ten se ochotně spáruje s masitými pokrmy i zeleninovým rizotem, lilkem nebo také dalšími dobrotami ze španělských zdrojů. Kdo by někdy neochutnal kuchyni, která se zabydlela v Andalusii, Katalánsku, Kastilii nebo v baskickém světě, že? Tolik barev a chutí nenajdete snad už nikde jinde ve světě…

Španělské olivové oleje s prémiovou kvalitou

Kdo by odolal nádherné vůni olivových hájů?

Stačí jen vkročit a budete si hned připadat jako v rozkvetlé zahradě. Olivovníky jsou sice v našich zeměpisných šířkách spíše dekorativní rostlinou, na evropském jihu se však pěstují skutečně ve velkém. Dokazuje to i věhlas odrůdy, jakou je Arbequina, z proslulé olivové farmy Casas de Hualdo. Mimořádně nízká acidita, která dosahuje ani dvou desetin procenta, je zárukou úspěchu i u těch nejnáročnějších strávníků. Vůně rajčat pak dostane každého, kdo má rád vydatné aroma, linoucí se kuchyní hned po otevření lahvičky. Spoustu antioxidantů a vitamínů je pak už jen třešinkou na bohatě vyzdobeném dortu, který zachutná nejen těm, kdo milují nadevše španělské slunce.

Španělské olivové oleje s prémiovou kvalitou

Další variantou, jíž můžete mít už brzy doma, je Picual – vynikne silným aroma a intenzivní chutí, která se skvěle páruje se salátem ze zeleniny nebo lososovým steakem. Pokud máte rádi chuťově výraznější jídla, budete se s ním cítit jako v gastronomickém ráji. Mimochodem, je také velmi univerzální, takže pokud zrovna dojde oblíbená varianta, než si koupíte náhradu, můžete jej použít takřka pro cokoliv. Do třetice se nám pak představí Cornicabra, která voní po mandlích a jablíčkách, vynikne v kombinaci s rýží, zeleninovou pizzou nebo zeleninou, jíž jsme se rozhodli si na odpolední talíř pro návštěvu připravit na grilu. Kořeněná jídla nevadí, Cornicabra s nimi už najde společnou řeč!

Španělské olivové oleje s prémiovou kvalitou

Litinové nádobí Le Creuset

0
Litionový tlakový hrnec

Litinové nádobí Le Creuset

V posledních letech chrlí na trh výrobci nádobí jeden hrnec za druhým, každý z nich má mít údajně ještě lepší vlastnosti než hrnec předcházející. 

Jeden typ nádobí však přežil desetiletí, dost možná staletí. Jeho obliba neupadá, ba naopak zdá se, že prožívá svůj návrat do kuchyní. Jedná se o hrnce a pánve ze smaltované litiny.

Jedním z předních výrobců smaltovaného litinového nádobí je značka LE CREUSET.

Litina od Le Creuset

Le Creuset jsou Francouzi, a ti to s designem umí. Litinové nádobí této značky patří k úchvatným kouskům, které ve vaší kuchyni nikdo nepřehlédne.

Zatímco tělo nádobí tvoří poctivá litina, zvenčí jsou hrnce a pánve potaženy kvalitním smaltem v nádherných barvách. Výroba litiny navíc značně závisí na ruční práci, každý kus je tedy originál, a to nádobí dodává svůj půvab. 

Nádobí Le Creuset se vyrábí ve slévárně, umístěné ve francouzském městečku Fresnoy-Le-Grand. K výrobě používá Le Creuset tři základní suroviny: železo, ocel a sklo. Všechny tři suroviny jsou zpracovávány podle receptu, který Le Creuset drží… zkrátka pod pokličkou. 

Jaké litinové nádobí značky Le Creuset lze koupit?

Nejoblíbenější jsou jednoznačně kulaté hrnce v pestrých barvách. Uvnitř jsou hrnce smaltovány obvykle světlým, méně častěji tmavým smaltem.

K hrncům patří litinová poklice ve stejném designu, takový hrnec pak s úspěchem použijete jak na sporáku, tak v troubě. 

Kromě litinových hrnců v kulaté podobě dostanete i oválné (vhodné např. k pečení drůbeže nebo pecnů chleba). Oválným hrncům se v terminologii Le Creuset říká také pekáče. 

Dalším typickým zástupcem jsou Le Creuset litinové pánve. Ty výrobce nabízí buď s klasickým hladkým dnem nebo s žebrováním. Pánve s žebrováním jsou známé jako grilovací, slouží k domácímu grilování masa a zeleniny na plotýnce.

Pro jaké typy ohřevu je litinové nádobí vhodné?

Litina od Le Creuset se hodí na všechny druhy sporáků, tedy pro elektrický i plynový sporák, litina je naprosto ideální pro indukci.

V případě, že máte na sporáku sklokeramickou desku, nešoupejte po ní s nádobím, je totiž těžké a sklokeramiku by mohlo poškrábat. Vždy pomocí chňapek litinu nadzdvihněte a přesuňte na místo, kam potřebujete.

Pokud máte plynový sporák, dbejte na to, aby plameny neolizovaly nádobí z boku. Snadno by totiž mohly poškodit barevný smalt.

Smaltovaná litina není určená pro grilování na outdoorovém grilu (přímé plameny).

Jak pečovat o litinu Le Creuset?

Zásada číslo 1: Francouzské litinové nádobí nepatří do myčky (i když někteří prodejci tvrdí opak). 

Důvod? V myčce se používají chemické čisticí prostředky, které způsobují postupné blednutí barevného smaltu, kterým je litina zvenčí potažená. 

Litinové nádobí není levné, věřte, že by byla škoda, pokud by ztratilo na svém lesku jen proto, že jste špinavé nádobí strčili do myčky.

Litina je navíc těžká, i to by mohl být problém, pokud byste ji do myčky chtěli vyskládat.

Litinové nádobí Le Creuset myjte tedy ručně pod tekoucí vodou, k mytí použijte jemný čisticí prostředek. Pak stačí nádobí vysušit a uložit do skříně, nebo vystavit na kuchyňskou linku.

Další značky nádobí ze smaltované litiny

Le Creuset není jediným výrobcem, který na trh dodává nádobí ze smaltované litiny. Zdatným konkurentem je další francouzská značka Staub. 

Pokud hledáte levnější variantu a stále velmi dobrou kvalitu, vyzkoušejte smaltované nádobí turecké značky LAVA

Charakteristika a řešení průmyslových konektorů

0
Průmyslové konektory jsou speciálním typem hybridních konektorů, které se využívají především náročnějších průmyslových provozech

Charakteristika a řešení průmyslových konektorů

Průmyslové konektory jsou speciálním typem hybridních konektorů, které se využívají především náročnějších průmyslových provozech využívajících složitá zařízení automatizovaných linek a technologických celků. Průmyslové konektory jsou obvykle robustnější konstrukce a speciálně řešeného zapojení, které navíc musí být důsledně zakrytováno, jelikož se aplikuje v náročnějších podmínkách s potenciálně vysokým vlivem na jejich funkčnost.

Řešení průmyslových konektorů

Běžnou aplikací průmyslových konektorů je hybridní zapojení vývodové kabeláže průmyslových strojů a zařízení nebo větších objektů automobilového průmyslu. Standardně se konektory řeší jako konfigurovatelné, tedy umožňují osazení různými typy vývodových koncovek do jednoho místa. Systém pak může být osazen jednou kabeláží, která je napojena na konektor stejného výstupu. V případě nekonfigurovatelných průmyslových konektorů se zpravidla odlišují od běžných systémových prvků zvýšenou odolností, která odpovídá normovaným požadavkům použití v agresivním nebo nepříznivém prostředí. Průmyslové konektory mají širokou aplikaci, jelikož jejich hlavní charakteristikou je napájení s vysokými hodnotami proudových charakteristik a také velmi odolné krytování. Setkáváme se s nimi nejen v uzavřených halách výrobních závodů, ale také na velkých zařízeních s pohyblivými součástmi (např. jeřáby).

Typy průmyslových konektorů

Jednotlivé kategorie průmyslových konektorů se mezi sebou liší v několika základních parametrech, které definují nejen způsob, jakým jsou používány, ale také jejich zabezpečení. Vedle konfigurovatelnosti a modularity tak lze vybírat také konektory s různým způsobem zajištění proti vytažení a s různým stupněm kryti.

Uchycení průmyslových konektorů

Způsob uchycení průmyslového konektoru závisí na materiálovém a konstrukčním řešení krytu, obecně jsou ale rozeznávány dva základní typy – zásuvný konektor a konektor šroubovatelný. Zásuvné konektory bývají uživatelsky oblíbenější, v případě nutnosti zajištění pevného spoje jsou však optimálními konektory šroubovatelné (případně s vloženým předpětím). Dodatečné zabezpečení konektorového spoje lze zajistit smršťovací bužírkou).

Krytování průmyslových konektorů

Zajištění konektorů proti vnějším vlivům musí být provedeno vhodným stupněm krytování, který by měl dosahovat minimální hodnoty IP 65, jelikož jsou obvykle užívány v prostorách namáhaných nejen na hluk a vibrace, ale také na zvýšenou vlhkost, chemicky agresivní látky apod. Vhodné krytování se zajišťuje speciálními materiály, které umožňují také zajistit elektromagnetickou kompatibilitu a kontakty dostatečně utěsnit proti pronikání nežádoucích látek a odizolovat tak, aby nebyly vystaveny náročným výkyvům okolní teploty (zvýšené i mrazu).

Šťastné a sebevědomé superdítě – recenze knihy

0
kniha, Šťastné a sebevědomé superdítě – recenze knihy

Šťastné a sebevědomé superdítě – recenze knihy

Dvě generace a dva pohledy na svět, dávají dohromady nadčasový návod pro výchovu vašeho dítěte. Stačí jen vědět, za který konec celou problematiku uchopit. 

Také máte dojem, že se ze svých dětí jednou zblázníte? 

Problémů, s nimiž se mohou rodiče u svých dětí setkat, je hodně. Nedostatečná sebedůvěra, potíže ve škole, bouřlivé dospívání, neschopnost najít si kamarády, nechuť k respektování autorit, lenost, odmlouvání, psychické potíže, stres. Také to znáte, ale při jejich řešení nechcete jít cestou přílišného mentorování či striktních zákazů, protože víte, že to stejně k ničemu na dlouho nepovede? Máte dojem, že se vám váš potomek stále více odcizuje? Nejste sami.

Důležité je, jak o vás vaše dítě mluví

Nejlepší cesta pro znovunavázání vztahu? Pozorné naslouchání. Zjistěte citlivým vnímáním, jak vypadáte v očích svého syna či dcery, a jak se o vás vyjadřuje. Říká o vás, že jste super a príma? Nebo naopak hovoří jen v negativech? Jde o první odrazový můstek.

Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby k žádnému negativnímu narušení vztahů nedošlo. Ovšem na výchovu máme jen jeden pokus. Takže není divu, že se občas něco pokazí. Naštěstí se to dá napravit. 

Cesta ke šťastnému rodičovství

„Spokojené dítě = spokojený rodič,“ říkají Dana a Radek, kteří stojí za knihou Šťastné a sebevědomé superdítě. Vnášejí do ní mnoho zkušeností a praxe s dětmi i dospělými.

Zatímco Dana Burandová čerpá zejména ze své psychosomatické poradny (vedené na základě atestace z rozšířené psychologické práce s dětmi a mladistvými), a k tomu všemu přidává i zkušenosti z výchovy dvou dětí a tří vnoučat, jež během 36 let absolvovala.

Radka Karbana můžete znát například z knižního bestselleru „Aktivuj svůj potenciál,“ a z řady seminářů a tréninků v oblasti osobního rozvoje a aktivace lidského potenciálu.

Oba si uvědomují, že většinu problémů, s nimiž se během dospělosti potýkáme, si přinášíme z dětství. A přitom každý rodič chce, aby byl jeho potomek šťastný, měl ho rád, vzhlížel k němu a respektoval ho.

Tak jak je možné, že se to v mnoha rodinách nedaří?

Podléháme totiž stále stejným stereotypům. Sekýrujeme, nařizujeme a vyžadujeme poslušnost. Věděli jste například, že každý den předáme svým dětem v průměru 432 negativních zpráv, a jen 31 pozitivních? A právě na způsobu komunikace, i na tom, jak se sami cítíme, závisí „úspěch našeho rodičovství.“ A nezáleží na tom, zda máte doma prvňáčka nebo puberťáka. Chcete to vše pochopit a naučit se své dítě vést jako rodič správně a neselhat? Pak zamiřte na web Superdite.cz, protože tuto knihu můžeme s jistotou doporučit. Je napsána odborníky ve svých oborech a jejich spojením vnikl projekt, který na českém trhu nemá obdoby. Jak říká Dana: „Výchova nemusí být boj, ale radost!“

REKLAMA
ReklamaVynikající české řešení na správu prospektů a klientů je Anabix CRM.

Spolehlivý webhosting C4 pro vaše weby.

Potřebujete spolehlivý počítač s dlouhou výdrží? Nový Mac bude trefou do černého!
REKLAMA